Internationale Strijddag tegen Geweld tegen Vrouwen 2013

0

Volg het voorbeeld van de moedige zusters
Mirabal – de vlinders – en doe mee!
25 november is de internationale strijddag tegen iede-
re vorm van geweld tegen vrouwen. De achtergrond
voor het ontstaan van deze actiedag was de ontvoe-
ring, verkrachting van en moord op de zusters Mirabal
in 1960 in de Dominicaanse Republiek door soldaten van de dictator
Trujillo. De drie zusters Patria, Minerva en Maria Teresia Mirabal kwa-
men uit de omgeving van Santiago in de Dominicaanse Republiek. Sa-
men met hun echtgenoten namen ze deel aan de groep ‘Agrupación
Política 14 de Junio’ (Beweging van de 14 e juni) die van plan was dicta-
tor Trujillo omver te werpen. Binnen de groep stonden de zusters be-
kend als Las Mariposas (de vlinders). De zusters Mirabal staan tegen-
woordig symbool voor het verzet tegen geweld en onderdrukking en de
vlinders werden zo tot symbool van 25 november.

 

Rojava in opstand tegen orlog en gewald!

In Syrië zijn miljoenen mensen op de vlucht, twee derde vrouwen en
kinderen. In Rojava (West-Koerdistan – Syrië) heeft het volk auto-
nomie bevochten en het dagelijks leven georganiseerd. Hierin spelen
vrouwen een centrale rol. De zelfbeschikking van het Koerdische
volk wordt van alle kanten bedreigd: door de westerse imperialisten,
door de bendes van El Nusra en door het regime van Assad. Vooral
ook vrouwen worden door alle partijen aangevallen en verkracht in
een poging om hen te demoraliseren. Maar het volk verzet zich en
de vrouwen laten zich niet klein krijgen. Vrouwenorganisaties in en
buiten Europa organiseren solidariteit met Rojava. Ze steunen de
moedige strijd van het volk in Rojava – West Koerdistan voor zelfbe-
schikking, democratische rechten en vrijheid.

Comments are closed.