Keskesor Alan – Alans Rainbow

0

Centrum voor participatie voor vrouwen en kinderen in Kobani 

 De aangrijpende foto van Alan Kurdi, zal ons voor altijd bijblijven. Ieders wens is om zulke beelden te voorkomen maar wat kunnen wij hiervoor doen?  Wij als stichting International Free Women’s Foundation streven naar de heropbouw van de stad Kobani zodat de achtergebleven kinderen en vrouwen daar hun leven weer kunnen oppakken. Met behulp van een benefietavond willen wij met de opbrengsten hiervan de benodigde alle dagelijkse levensbehoeften van 196 weeskinderen voorzien. Ons doel is om een centrum te bouwen dat zal bestaan uit drie afdelingen. De eerste afdeling is een slaapplek voor kinderen die beide ouders hebben verloren in de tweede afdeling is er ruimte voor psychische en sociale ondersteuning van de vrouwen en tot slot is de laatste afdeling voor educatief ondersteuning van de kinderen. De 196 weeskinderen verblijven al maanden in tenten en met behulp van dit centrum willen wij hen een leven geven zoals ieder kind dit verdient. 

De in Rojava gevestigde stad Kobani, waar de democratische autonomie tot stand is gekomen en slachtoffer is geweest van de aanvallen van de IS, is een wereldwijd bekende stad geworden door de overwinning van de Koerdische strijders YPG en YPJ. 

İn Kobani is de IS het meest actief geweest en de hele stad is tot aan de bodem verwoest. Vandaag de dag probeert de Koerdische bevolking de stad weer in leven te brengen door het te renoveren. Tijdens deze renovatie willen de inwoners van Kobani de stad een nieuwe vorm geven. De door de IS verwoeste stad heeft een grote impact gehad op de kinderen en het volk, zij willen een nieuwe start maken om zo niet elke dag geconfronteerd te moeten worden met het verleden.  

 Terwijl een deel van het volk vermoord is door de IS in Kobani, is een ander deel van het volk komen te overlijden tijdens het vluchten naar Europa. Ondanks deze tragische gebeurtenissen zijn er al veel gezinnen na de bevrijding van Kobani teruggegaan vanuit Europa naar hun verwoeste stad, om die weer te herbouwen. Voor deze mensen is er een kans ontstaan om een nieuw leven te starten en de geleden pijn te kunnen verminderen met een nieuwe Kobani. Voor de herbouw en leefbaarheid van de stad is er al veel steun geweest, maar er is nog altijd meer en vooral op lange termijn steun nodig. 

 Zoals we weten zijn de grootste slachtoffers tijdens oorlogen vrouwen en kinderen. Door de aanvallen van de IS zijn vele kinderen hun ouders verloren. Alleen al in het afgelopen jaar zijn er meer dan 196 kinderen zonder familie komen te zitten. 

 De ministerie voor vrouwen in Kobani heeft besloten de wees kinderen in hun eigen stad te houden zodat ze nog meer traumatische ervaringen en/of veranderingen kunnen voorkomen. Hiervoor zijn de International Free Women Foundation (IFWF) uit Nederland en de Vrije Vrouwen Stichting Rojava (WJAR) bijeen gekomen om de ministerie voor vrouwen in Kobani te ondersteunen met het project ´Centrum voor participatie´. Ons doel is dit project te verwezenlijken door in Kobani samen een centrum te bouwen. Met dit centrum willen wij de kinderen die het meest barbaarse hebben meegemaakt een kans bieden om zich weer vast te kunnen houden in het leven, uit naam van het humanisme. 

 

 Dit project bestaat uit de volgende delen:

 

1 Het centrum voor participatie voor vrouwen en kinderen uit Kobani moet worden opgericht. 

Het centrum voor participatie heeft als belangrijkste doel de kinderen en vrouwen, die mentaal beschadigd zijn door de oorlog en trauma’s hebben opgelopen, weer een stabiel toekomst en hoop in het leven te kunnen geven. Het gebouw moet voorzien zijn van een therapieruimte, activiteitenlokaal en een ruimte voor seminairs. Ook is een ruimte voor een bibliotheek, sport, vergader/spreekkamer en een speel ruimte voor de kinderen van groot belang. 

 Een ‘schuilplaats’ voor de kinderen die beide ouders zijn verloren staat bovenaan de lijst. Zij moeten daar kunnen verblijven totdat er contact wordt gelegd met een familielid die in staat is voor het kind te kunnen zorgen. Mocht het kind geen familie meer hebben, moet het centrum de verantwoordelijkheid en verzorging voor het kind op zich nemen. 

Voor de kinderen die nergens meer terecht kunnen en worden ondergebracht in het centrum, moeten er verzorgers en pedagogen aanwezig zijn die zijn gespecialiseerd in het werken met wees- en getraumatiseerde kinderen. 

 

2 Afdeling voor het ondersteunen van de vrouwen 

Psychische en sociale ondersteuning 

Kunst workshops 

Sportieve activiteiten/ fitness 

Opleiding voor levensvaardigheden 

Sociale- culturele activiteiten 

  

3 Afdeling voor het ondersteunen van kinderen 

Lees/studeer zalen 

In samenwerking met de ouders de psychische en sociale ontwikkeling van de kinderen stimuleren 

De kinderen en ouders informeren over kinderrechten 

Terwijl de Vrije Vrouwen Stichting Rojava (WJAR) de plaatselijke verantwoordelijkheid neemt van dit project, zal het International Free Women Foundation (IFWF) vanuit Europa WJAR hierin uiteraard ondersteunen. Daarnaast zullen vanuit Kobani de ministerie voor vrouwen en de vrouwen academies zich constant inzetten en dit project ondersteunen voor de ontwikkeling van de kinderen en vrouwen. 

Comments are closed.