Vrouwen doorbreken het embargo: Solidariteit van Nederland naar Rojava

0

Directe democratie, zelfbestuur en gelijkwaardigheid vormen de basis van de revolutie van Rojava. Deze revolutie van vrouwen groeit te midden van de crisis in het Midden-Oosten. Vrouwen worden verspreid over de wereld vaak gemarginaliseerd in het politieke, sociale en economische leven maar in de Koerdische beweging en in Rojava spelen ze een sleutelrol. Hun rol is niet beperkt tot zelfverdediging maar strekt zich uit over vrouwen-academies en collectieven die deel uit maken van de reorganisatie van het sociaalpolitieke leven. In Rojava zijn belangrijke stappen genomen om de deelname van vrouwen in het sociale en politieke leven te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld het systeem van gedeeld voorzitterschap en zijn er quota voor vrouwen in de structuren voor zelfbestuur.

Rojava is een bron van inspiratie voor internationale feministische en revolutionaire bewegingen. Helaas wordt Rojava bedreigd door aan de ene kant IS en aan de andere regionale mogendheden als Turkije. Turkije werkt niet alleen samen met IS maar heeft ook een embargo ingesteld dat het economische en sociale leven van de regio bedreigt. Laten we tegen de staten, tegen de internationale organisaties die slechts toekijken bij het dagelijks geweld en tegen het Turkse embargo onze solidariteit met Rojava tonen. Als feministen, als revolutionairen, als voorstanders van vrijheid en gelijkheid, kunnen we het embargo doorbreken met solidariteit. We nodigen iedereen uit om bij elkaar te komen en te bespreken hoe we onze solidariteit vorm kunnen geven.

Comments are closed.