Algemene gegevens

Internationale Vrije Vrouwen Stichting M.Atilla  / Voorzitter C.Han /Penningmeester (Bestuursleden van stichting werken als vrijwilliger en genieten geen beloning) U kunt ook een bijdrage leveren aan Internationale Vrije...

Jaarrekeningen

  Jaarrekening 2018 stg Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020