Algemene gegevens

Internationale Vrije Vrouwen Stichting

M.Atilla  / Voorzitter
C.Han /Penningmeester

(Bestuursleden van stichting werken als vrijwilliger en genieten geen beloning)

U kunt ook een bijdrage leveren aan Internationale Vrije Vrouwen Stichting, met de nadruk op onze doelstellingen en projecten.

Wilt u ook deel uitmaken van een project en ons daarin helpen en steunen? Dan kunt u uw donaties op onderstaande rekening storten.

BANKREKNR.: NL35 INGB 0006 2185 45
BIC:
INGBNL2A
RSIN nummer:
81411658

KvK-registratie: 34152286

Statuten IVVS-IFWF

Wil je op de hoogte worden gehouden van alle activiteiten? Meld je dan bij ons aan.