Samen zijn we sterker!

We bevinden ons in een moeilijke periode. De ontwikkelingen rondom corona volgen elkaar snel op. Het is inmiddels een wereldwijde crisis.

Het kabinet heeft daarom de maatregelen op advies van het RIVM verscherpt. Deze maatregelen hebben een langere tijdsduur en hierdoor grote invloed op het dagelijkse leven van iedere individu. De impact op huisvrouwen, kinderen, jong en oud, werkend en studerend is enorm. We zien daarom het bestrijden van de Coronavirus als een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

  • Hulp bieden!
  • Inzet waarderen en dankbaar zijn!
  • Vrijwillig!
  • Saamhorigheid!

Dank voor de inzet van alle vrijwilligers en stichting Haella die rondom het projectplan ‘Samen zijn we sterker’ een steentje hebben bijgedragen!