Stop geweld tegen vrouwen!

#STOP GEWELD TEGEN VROUWEN!

Samen met vrouwen initiatieven uit Den Haag hebben we een informatie tent opgezet en mensen geïnformeerd over geweld tegen vrouwen en wat daar tegen perspectief kan zijn.

  • ACTIE
  • SAAMHOORIGHEID
  • INFORMATIE