Missie en visie

Doelstellingen en beginselen van de Internationale Vrije Vrouwen Stichting:

 • De vrouw met haar eigen vrouwelijke identiteit op alle gebieden van de samenleving actief laten deelnemen.
 • Strijden tegen alle vormen van discriminatie op alle gebieden als: geslacht, taal, godsdienst, nationaliteit en klasse.
 • Sociale rechtvaardigheid, vrede, natuur, en de bescherming van het milieu te bevorderen en vrouwen hierin te activeren.
 • Sociale seksistisch beleid, echter, de vrouwen en kinderen ondersteunen die het slachtoffer zijn van geweld en oorlog in materiële en geestelijke zin.
 • Onderzoekprojecten gericht op vrouwen, maatschappij en milieu gerelateerde educatieve activiteiten te bevorderen en te realiseren.
 • Creëren van kansen voor de vrije ontplooiing van vrouwen en kinderen, bewustwording en ondersteuning van projecten die gericht zijn op het verkrijgen van een eigen identiteit.
 • Als vrouwen zijnde onszelf ontwikkelen op sociale, economische, wetenschappelijke, artistieke, etc, gebieden en zelf bepalen hoe onze lot wordt en de mogelijkheden hebben om vrouwen zowel materiële en morele steun te kunnen verstrekken.

Een aantal van onze projecten en activiteiten op basis van deze doelstellingen:

 • 24 tot 25 september 2003, Internationale conferentie in Amsterdam gehouden over oorlog-migratie-geweld. Vrouwelijke vertegenwoordigers uit Afghanistan, Algerije, Koerdistan, Joegoslavië, India, de Filippijnen, Irak, Turkije en Nederland hebben deelgenomen aan de conferentie.
 • Educatieve activiteiten voor de ontwikkeling van vrouwen en kinderen.
  Tussen 2001-2005 zijn er meerdere zomer bijeenkomsten geweest. Uit verschillende landen van Europa kwamen vrouwen en kinderen bij elkaar om elkaar te leren kennen, gezamenlijk activiteiten te doen en ook om plezier te hebben.
 • Onze stichting heeft de Iştar vrouwen stichting, gevestigd in Maxmur Vluchtelingen Kamp in Irak, gesteund in hun projecten gericht op de kinderopvang en de werkplaats voor vrouwen.
 • Internationale Vrije Vrouwen Stichting heeft in 2004 de campagne “Vrouwen hebben hun eigen locatie nodig om hun dromen te realiseren …” Als gevolg van de campagne is in 2006 UTAMARA ontmoetingsplek voor vrouwen geopend. Tot op heden komen nog steeds vrouwen, jonge vrouwen en kinderen bij elkaar in Utamara.
 • Onze stichting heeft een onderzoeksproject gedaan naar getraumatiseerde Koerdische vrouwen in Europa. Het project is tot stand gekomen door samenwerking met de Universiteit Utrecht, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Parijs Koerdische informatiecentrum en verschillende vrouwenstichtingen. Gedurende het project werden er enquêtes gehouden in Duitsland, Frankrijk, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland, een totaal van 568. Tevens zijn er ook 558 Koerdische vrouwen bereikt die nog binnen de grenzen van Turkije wonen en die met geweld verdreven zijn. Het project werd gefinancierd door de Europese Commissie Daphne-programma en CIBO stichting.
 • Internationale Stichting voor Vrije Vrouwen neemt iedere jaar deel aan het Europees Sociaal Forum, Mesopotamië Sociaal Forum en het World Social Forum.
 • Onze stichting is de oprichter van het Europa Feminist Initiatief
 • Onze stichting organiseert iedere jaar conferenties en andere activiteiten rondom 8 maart en 25 november.
 • Onze stichting heeft op 8 december 2009 de conferentie ‘Vrouw en Geweld’ gehouden binnen het Europees Parlement in Brussel.
 • ‘Stop geweld, steniging en doodstraf tegen vrouwen ‘. Met deze slogan werden er in de jaren 2009-2010 en 2011 handtekeningen verzameld. In Parijs, Londen, Stockholm en Utrecht zijn er conferenties hierover gehouden.
 • Onze stichting ondersteund tevens het project ‘kinderen die geëmigreerd zijn helpen met het onderwijs” die gestart is door Stichting Diyarbakir Migratie en Humanitaire steun.
 • Voor het ontdekken van talenten, ontwikkelen van zelfvertrouwen en breken van isolatie voor een sterkere integratie, worden verschillende projectplannen, workshops en activiteiten rondom verschillende thema’s uitgevoerd.
 • Voor vrouwen, kinderen en ouderen met een migranten-vluchtelingen achtergrond die geen financiële middelen beschikken om uitjes te kunnen organiseren,  worden in verschillende steden van Nederland aan de hand van verschillende thema’s en behoeftes van de deelnemers: moeder en kind kampen georganiseerd en kinderactiviteiten voorbereid.

Voor informatie en/of vragen over het werk van de Internationale Vrije Vrouwen Stichting, kunt u met ons contact opnemen.

U kunt ook een bijdrage leveren aan Internationale Vrije Vrouwen Stichting, met de nadruk op onze doelstellingen en projecten.