Wie zijn wij?

Internationale Vrije Vrouwen Stichting

Ondanks dat we verschillende gezichten, talen, stemmen, kleuren, meningen en feiten hebben zijn wij allemaal vrouwen. Waar wij ook op de wereld leven we hebben een gemeenschappelijke strijd, hoop en dromen.

Om te werken aan deze gemeenschappelijke punten en deze te behouden, te vergroten en om onze hopen naar de toekomst te dragen is de mooiste verantwoordelijkheid van de vrouw en mens te zijn.

Zo is op 9 maart 2001, in Amsterdam door de Koerdische en Europese vrouwen, de Internationale Vrije Vrouwen Stichting opgericht.

Internationale Vrije Vrouwen Stichting

– Vrouwen
– Verschillende gezichten
– Verschillende talen
– Verschillende stemmen
– Verschillende kleuren,
– Verschillende meningen
– Verschillende feiten
– Gemeenschappelijke hoop