Onderzoeksproject: getraumatiseerde Koerdische vrouwen in Europa

Onze stichting heeft een onderzoeksproject gedaan naar getraumatiseerde Koerdische vrouwen in Europa. Het project is tot stand gekomen door samenwerking met de Universiteit Utrecht, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Parijs Koerdische informatiecentrum en verschillende vrouwenstichtingen.

Gedurende het project werden er enquêtes gehouden in Duitsland, Frankrijk, Zweden, Groot-Brittannië en Nederland, een totaal van 568. Tevens zijn er ook 558 Koerdische vrouwen bereikt die nog binnen de grenzen van Turkije wonen en die met geweld verdreven zijn. Het project werd gefinancierd door de Europese Commissie Daphne-programma en Stichting CIBO.

Het onderzoek is gepubliceerd.

Heeft u interesse? dan kunt u het boek bij ons bestellen.